Ngày Hội Bán Hàng Của Dược Phẩm Tín Phúc Lần Đầu Tiên Tại Miền Đông

Ngày Hội Bán Hàng Của Dược Phẩm Tín Phúc Lần Đầu Tiên Tại Miền Đông 

Sáng ngày 20.06.2022, Dược Phẩm Tín Phúc tổ chức chương trình “Ngày Hội Bán Hàng” lần đầu tiên tại chi nhánh Miền Đông, sau khi thành công sau lần thứ nhất và thứ hai ở chi nhánh Sài Gòn.

Với thị trường mới và đầy tiềm năng như thế này thì đội ngũ trình dược viên của Miền Đông ra quân với toàn lực lượng và cộng thêm 2 quản lý đến từ Sài Gòn. 

Ngay sau khi ra quân, các bạn trình dược viên của Dược Phẩm Tín Phúc bắt đầu triển khai chương trình tiếp cận đến khách hàng tại khu vực được giao. 

Các đơn hàng được nhiều lượt mua trong hôm nay chính là nhờ sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các trình dược viên song song theo đó chính là nhờ sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường Miền Đông. 

Sau đây chính là một số hình ảnh đã chụp được cho ngày hôm nay. 

Và đây chính là một số hình ảnh lúc các bạn đi bán hàng.