THƯỞNG “NÓNG” CHO NHÂN VIÊN ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP ĐỒNG MỚI CỦA THÁNG

Thưởng “Nóng” Cho Nhân Viên Đầu Tiên Triển Khai Thành Công Chương Trình Hợp Đồng Mới Của Tháng 

Khác với những buổi sáng thường ngày khác, hôm nay sau 30 phút đầu giờ họp nội bộ công ty thì Tổng Giám Đốc quyết định thưởng nóng cho bạn Hải – Trình Dược Viên Sài Gòn với thành tích người đầu tiên triển khai chương trình hợp đồng mới của công ty.

Phần thưởng tuy giá trị không cao nhưng đó chính là sự khích lệ và tiếp thêm “lửa chiến” trong công việc mà Tổng Giám Đốc dành cho bạn. Tin tưởng rằng đây chính là động lực giúp mọi người cùng nhau cố gắng hơn nữa và cùng nhau chinh phục những mục tiêu mới trong các tháng sắp tới.

*Nguồn: Dược Phẩm Tín Phúc