NHỮNG NGÀY ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH “CHINH PHỤC” KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Những ngày đầu cho hành trình “chinh phục” khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Vừa qua, công ty TNHH Dược Phẩm Tín Phúc tiếp tục mở rộng địa bàn tại khu vực chi nhánh Miền Tây.

Đây chính là một dấu mốc quan trọng mang tính chiến lược trong hành trình mở rộng độ phủ sản phẩm trên khắp cả nước của Dược Phẩm Tín Phúc. Và đây cũng là lần đầu tiên Tín Phúc thâm nhập vào thị trường Miền Tây, do đó mọi sự chuẩn bị đều được tính toán kỹ lưỡng: từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hậu mãi… để hầu hết những người tiêu dùng tại nơi đây có những trải nghiệm tốt nhất.

Ngoài ra, Tín Phúc cũng thường xuyên tổ chức chương trình học tập, đào tạo bằng nhiều hình thức, giúp các quản lý tại khu vực luôn được trau dồi, nâng cao kỹ năng về sản phẩm, cũng như cập nhật thông tin của thị trường…

Với nguồn lực vững mạnh, chiến lược phát triển bền vững cùng với văn hóa đặc trưng, công ty Dược Phẩm Tín Phúc đang trên đà tăng trưởng vượt trội và hội tụ nhiều tiềm năng để tiếp tục vươn xa hơn trên thị trường này.

Chúng tôi tin rằng dù ở bất kì nơi đâu, hay ở từng khu vực nào, đại gia đình Dược Phẩm Tín Phúc chúng tôi luôn luôn đoàn kết với nhau và luôn cùng nhau tiến về phía trước.

*Nguồn: Dược Phẩm Tín Phúc