ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI BÁN HÀNG LẦN THỨ 6 DIỄN RA Ở ĐÂU TRONG ĐỊA BÀN SÀI GÒN ? - Tín Phúc

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI BÁN HÀNG LẦN THỨ 6 DIỄN RA Ở ĐÂU TRONG ĐỊA BÀN SÀI GÒN ?

Địa Điểm Tổ Chức Ngày Hội Bán Hàng Lần Thứ 6 Diễn Ra Ở Đâu Trong Địa Bàn Sài Gòn ? 

Khác với những lần trước, địa điểm tổ chức chương trình “Ngày Hội Bán Hàng” lần này sẽ được hoạt động ở khu vực Bình Chánh, và đây cũng chính là một quận ngoại thành ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thị trường nhà thuốc khu vực Bình Chánh rất là màu mỡ và còn nhiều nhà thuốc vẫn chưa được tiếp cận tới. Vì vậy, các Trình Dược Viên của Tín Phúc phải thể hiện hết khả năng bán hàng của mình để có nhiều đơn hơn.

Admin tin rằng dù ở thị trường nào có khó khăn thì các Trình Dược Viên của Tín Phúc lúc nào cũng giỏi bán hàng và lúc nào cũng tận tình để tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất.

*Nguồn: Dược Phẩm Tín Phúc