Ngày Hội Bán Hàng Của Dược Phẩm Tín Phúc Lần Thứ Hai - Tháng 06.2022 - Tín Phúc

Ngày Hội Bán Hàng Của Dược Phẩm Tín Phúc Lần Thứ Hai – Tháng 06.2022

Ngày Hội Bán Hàng Của Dược Phẩm Tín Phúc Lần Thứ Hai – Tháng 06.2022 

Ngày hội bán hàng chính là một trong những sự kiện tiêu biểu của Dược Phẩm Tín Phúc. Ngoài việc, đẩy mạnh dân số bán hàng thì đây cũng là dịp cho các bạn Trình Dược Viên học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ và chia sẻ những kiến thức…

Sau khi “Ngày Hội Bán Hàng” lần thứ nhất diễn ra khá thành công và nhận được nhiều sự nhiệt tình của các bạn trình dược viên. Thì ban tổ chức quyết định tổ chức lần thứ hai với mục tiêu chính cho hoạt động lần này đó chính là đẩy mạnh đơn hàng và khích lệ nâng cao tinh thần các bạn. 

Chương trình diễn ra khá thành công và tốt đẹp, công ty TNHH Dược Phẩm Tín Phúc luôn luôn mong muốn mang đến những giá trị tốt nhất và những trải nghiệm tốt nhất đến với khách hàng. 

Ngay sau khi ra quân, các bạn Trình Dược Viên của Dược Phẩm Tín Phúc bắt đầu triển khai chương trình tiếp cận đến khách hàng tại khu vực được giao. Với lần hoạt động chương trình lần này sẽ được tổ chức địa điểm quán cà phê Cóc – 1130 Tỉnh lộ 12, xã Trung An, Củ Chi.

Sau đây chính là một số hình ảnh các bạn đi bán hàng tại khu vực Củ Chi