HAI THÀNH VIÊN NÀO ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH TEAM BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT TRONG NGÀY HỘI BÁN HÀNG LẦN THỨ 5

Hai Thành Viên Nào Đã Đạt Thành Tích Team Bán Hàng Xuất Sắc Nhất Trong Ngày Hội Bán Hàng Lần Thứ 5

Xin chúc mừng hai bạn Ngọc Châu – Ngọc Hải đã vượt qua những thách thức trong công việc, luôn sáng tạo và không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt cho “Ngày Hội Bán Hàng” lần thứ 5. Bên cạnh đó, cũng có những thành viên luôn năng động, nhiệt tình trong việc hỗ trợ bán hàng.

Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho những thành viên chiến thắng đã trong “Ngày Hội Bán Hàng” lần thứ 5 đi nào.

Sau đây chính là thành quả mà các bạn đã đạt được, chúc mừng các bạn !!!

 

*Nguồn: Dược Phẩm Tín Phúc