NGÀY HỘI BÁN HÀNG CỦA DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC NGÀY THỨ NHẤT

Ngày Hội Bán Hàng Của Dược Phẩm Tín Phúc Ngày Thứ Nhất

Một buổi sáng cháy hết mình với “Ngày Hội Bán Hàng” của Dược Phẩm Tín Phúc, mục đích cho chương trình lần này đó chính là Tương Sinh hỗ trợ với nhau trong việc bán hàng và hỗ trợ chạy số cho khu vực.

Với tinh thần chiến đấu hết mình cho ngày hôm nay, đội ngũ Trình Dược Viên của Tín Phúc luôn hướng tới lợi ích của chung lên hàng đầu để có thể hỗ trợ tốt nhất việc chạy số cho bạn ở trong khu vực đó với tiêu chí “Một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Khi chúng tôi kết hợp với nhau, tôi tin rằng dù phía trước có rất nhiều khó khăn nhưng đại gia đình của Dược Phẩm Tín Phúc vẫn luôn cùng nhau vượt qua hết trở ngại, khó khăn.

Tại Tín Phúc, Chúng tôi luôn giữa gìn và chào đón những đồng đội có chung giá trị đã đặt ra: Lòng Tốt – Chữ Tín – Trách Nhiệm Và Tương Trợ. Chúng tôi luôn luôn tạo ra những giá trị tích cực, giá trị học tập và giá trị thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực mới mẻ để cho các thành viên trong công ty chúng tôi mỗi ngày phát triển, nhận nhiều giá trị mới mẻ cho bản thân.

Sau đây chính là một số hình đã chụp được tại lúc bán hàng khi tham gia chương trình “Ngày Hội Bán Hàng” ngày 10.06.2022