Chúc Mừng Các Chiến Binh Thần Tốc Đạt Chỉ Tiêu Thưởng Đợt Đầu Tiên Của Tháng 09.2022

Chúc Mừng Các Chiến Binh Thần Tốc Đạt Chỉ Tiêu Thưởng Đợt Đầu Tiên Của Tháng 09.2022

Admin xin thay mặt Ban lãnh đạo công ty gửi lời chúc mừng đến các thành viên trong đại gia đình Dược Phẩm Tín Phúc đã đạt được chỉ tiêu đợt thưởng đầu tiên của tháng 9.2022

Dược Phẩm Tín Phúc xin ghi nhận và cảm ơn đến các cá nhân bán hàng xuất sắc nói riêng và toàn bộ thành viên trong đại đình Tín Phúc nói chung. Sự nỗ lực của mọi người sẽ là một bước tiến để giúp công ty phát triển hơn và mang đến sự hài lòng nhất đến với khách hàng của Tín Phúc.

Chúc Mừng Các Chiến Binh Thần Tốc Đạt Chỉ Tiêu Thưởng Đầu Tiên Của Tháng 09.2022
Chúc Mừng Các Chiến Binh Thần Tốc Đạt Chỉ Tiêu Thưởng Đầu Tiên Của Tháng 09.2022

*Nguồn: Dược Phẩm Tín Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *